Vaillant Kombi Arıza Kodları

Vaillant Kombi Arıza Kodları 0216 353 88 70 – 0532 383 80 20

Vaillant Kombi Arıza Kodları

Vaillant Kombi Arıza Kodları

Vaillant atmotec kombi arıza kodları

Vaillant atmotec F0/f71 arıza kodu : atmotec kombinin kaloriferlere yolladığı suyu ölçme görevinde olan sensöründe arıza olduğunu belirten hata kodudur. Bu durumda sensörde sorun var, bağlantılarında problem var ya da kablosu kopuk duruma diyebiliriz.

Vaillant atmotec f1 arıza kodu : atmotec kombinin kalorifer tesisatına giden dönüş suyunu ölçme görevinde olan sensöründe sorun, bağlantılarında hata ya da kablosunda problem olduğunu belirten arıza kodudur.

Vaillant atmotec f5 arıza kodu : özellikle de bacalı kombi çeşitlerinde kötü gaz sisteminin içinde bulunan gazın doğru şekilde dış atmosfere atılmasının kontrolünü yapan ptc de sorun olduğunu ya da bağlantısında aksamalar olduğunu belirten uyarı kodudur.

Vaillant atmotec F6 arıza kodu : yalnızca baca tip kombilerde hava sisteminin içinde bulunan temiz havanın içeriye doğru ulaşıp ulaşmadığını kontrol etme görevinde olan ptc sinde arıza olduğunu ya da bağlantılarında sorun meydana geldiğini belirten hata kodudur.

Vaillant atmotec f10 arıza kodu : atmotec kombinin petek tesisatına aktardığı suyu ölçme görevinde olan sensöründe sorun olduğunu veya kablolarının kısa devre yaptığını bildiren hata kodudur.

Vaillant atmotec F11 arıza kodu : atmotec kombi ekranında bu uyarı kodu belirdi ise kalorifer tesisatına gönderdiği dönüş suyunu ölçme görevinde olan sensöründe arıza vardır ya da kablolarında kısa devre oluşmuştur.

Vaillant atmotec F13 arıza kodu : atmotec kombide f13 arıza kodu ntc sensöründe sorun, kablolarında aksama ve elektronik bağlantısında sorun olduğunu belirtir.

Vaillant atmotec F15 arıza kodu : bacalı tip kombilerde atık gaz sisteminin içinde bulunan atık gazın dış ortama gönderilip gönderilmediğinin kontrolünü yapan aynı zamanda bunu ana karta bildiren ptc sinde sorun ya da kısa devre meydana geldiğinde bu uyarı kodu belirir.

Vaillant atmotec F16 arıza kodu : hem atmotec hem de turbotec modellerinin baca tip kombilerinde hava sisteminde yer alan temiz havanın kombi içine doğru ulaşıp ulaşmadığını kontrol eden ptc sinde kısa devre olduğunda ya da sensör arıza yaptığında bu uyarı kodu belirmektedir. Vaillant Kombi Arıza Kodları

Vaillant atmotec F20 arıza kodu : atmotec kombinin gidiş sensörü termik bağlantısında sorun ya da hata olduğunu bildiren hata kodudur. Kısacası limit sensöründe sorun olduğu anlamına gelmektedir. Atmotec kombide bu uyarı kodu olduğunda cihaz sürekli çalışmaktadır.

Vaillant atmotec f22/f23/f24 arıza kodu : atmotec kombide beliren bu üç hata kodunun açıklaması da aynıdır. Yani cihazda su kalmadığını basıncın sıfırlandığını göstermektedir. Kombinin altında yer alan doldurma musluğunu açarak basıncı 1,5 bara getirmeniz gerekmektedir.

Vaillant atmotec F25 arıza kodu : atmotec kombide limit termostatında sorun olduğunu bildiren hata kodudur. Kombi soğuyana kadar beklemelisiniz kombi soğuduğunda normale dönecektir.

Vaillant atmotec F26 arıza kodu : atmotec kombiye elektrik akımının doğru orantıda gelmediğini bildiren hata kodudur. Atmotec kombide bu uyarı kodu olduğunda ya elektronik kartta ya da gaz valfinde sorun var demektir.

Vaillant atmotec f27 arıza kodu : gaz valfinin kapalı durumda olduğu fakat iyonizasyon alev algılama sinyalini gönderdiğinde atmotec kombi ekranında bu hata kodu belirir. Gaz ventilinde kaçak söz konusu olabilir ya da iyonizasyon elektrotunda problem olabilir.

Vaillant atmotec F28 arıza kodu : atmotec kombide ateşleme başarısızlığı olduğunda bu uyarı kodu belirmektedir. Bu durumda cihazı resetleyiniz. Resetleme işleminden sonra sorun düzelmezse cihaza gaz girişi olmuyor olabilir ya da gaz valfinde sorun olabilir.

Vaillant atmotec f29 arıza kodu : atmotec kombi çalışır vaziyette iken alev söndüğünde ve cihaz arızaya geçtiğinde bu uyarı kodu ekranda belirmektedir. Bu durumda kombi çalışır durumdan çıkar ve verim alınmamasını sağlar. Atmotec kombiye gelen gaz girişinde sorun varsa ya da gaz yetersiz kalıyor ise bu sorun yaşanır.

Vaillant atmotec F33 arıza kodu : hava prosestatı kontakları kapalı değil de açık kaldığı zaman atmotec kombide bu sorun yaşanır. Bunun sebebi hava prosestatının görevini gerçekleştirmemesi yani çalışmaması ya da baca kısmı halkalarının montajının doğru olmamasıdır.

Vaillant atmotec F36 arıza kodu : atmotec kombide bu uyarı kodu belirdiğinde yanma sonrası meydana gelen atık gaz çıkış işlemini algılamıyor yani görevini yerine getirmiyor demektir. Yanma havası yeterli değilse ya da baca tıkalı ise bu sorun yaşanır.

Vaillant atmotec f49 arıza kodu : voltaj düşüklüğü sebebi ile oluşan bir sorundur. Gerilime bağlı kısa devre ortaya çıkmıştır. Bu durumda ilk önce elektrikçiden yardım almalı voltaj ölçümü yaptırmalısınız. Voltajlar düşük ise regülatör kullanmalısınız.

Vaillant atmotec F61 arıza kodu : atmotec kombide f61 hata kodu gaz valfi hatası olarak bilinir. Gaz valfinde, elektronik kartta ya da kablo grubunda sorun var diyebiliriz.

Atmotec f62 arıza kodu : gaz valfinde oluşan aksam sebebi ile ana kartın etkilendiği ve arıza yaptığı anlamına gelen hata kodudur. Vaillant Kombi Arıza Kodları

Vaillant atmotec f63 arıza kodu : işlemci arızası sebebi ile elektronik kartta sorun olduğunu belirte hata kodudur.

Vaillant atmotec F64 arıza kodu : atmotec kombinin tesisatındaki suyun hem dönüş hem de gidişini ölçerek doğru olup olmadığını kontrol eden sensörünün kısa devre yapması ya da elektronik kartta arıza olması sebebi ile kombi ekranında beliren hata kodudur.

Vaillant atmotec F65 arıza kodu : atmotec kombide elektronik kartta gereğinden fazla ısınma meydana geldiğinde cihaz arızaya geçmekte ve bu uyarı kodu belirmektedir. Kısacası elektronik kart hasar görmüş diyebiliriz.

Vaillant atmotec f67 arıza kodu : iyonizasyon geriliminin olması ve bu yüzden de voltajları etkileyerek elektronik kartın arıza göstermesini anlatan hata kodudur. Elektronik kartın arıza yapması durumunda cihaz çalışmaz.

Vaillant atmotec F70 arıza kodu : atmotec kombinin elektronik kartı ile ekran kartı uyuşmadığında ekranda bu uyarı kodu yer almaktadır. Kombiye müdahale edilip ekran kartı veya elektronik kart değişimi yapıldı ise ve bu işlemden sonra bu uyarı kodu ekranda belirdi ise servis ayarlarının yapılması gerekmektedir. Cihaza müdahale edilip elektronik kart ya da ekran kart değişimi yapılmadı ise yine de kombi ekranında bu uyarı kodu var ise elektronik kart arızalanmış demektir.

Vaillant atmotec F72 arıza kodu : atmotec kombinin kalorifer tesisatındaki suyun hem gidiş hem de dönüşünü ölçerek doğru olup olmadığının kontrolü yapan sensöründe arıza meydana gelmiş demektir ve parçanın değişimi gerekmektedir.

Vaillant atmotec f73 arıza kodu : atmotec kombide basınç sensörü arızalı olduğunda bu uyarı kodu belirir. Kısacası basınç sensörü arızalıdır ya da kabloları kısa devre yapmıştır.

Vaillant atmotec F75 arıza kodu : basınç sensörü meydana gelen farkı algılamıyor ise kombi ekranında bu uyarı kodu belirmektedir. Bu durumda basınç sensörü ya da pompa arızalı olabilir. Bunun yanı sıra sistemde hata olabilir.

Vaillant atmotec f77 arıza kodu : yoğuşma suyu pompa sorunu yaşandığında atmotec kombide f77 uyarısı bulunmaktadır. Bu durumda yoğuşma suyu pompası arızalı diyebiliriz ya da kablosunda sorun var diyebiliriz.

Vaillant Kombi Arıza Kodları

Vaillant ecotec kombi arıza kodları

Vaillant ecotec F00 arıza kodu : ecotec kombide f00 arızası varsa petek tesisatına gönderdiği suyu ölçe görevinde olan sensörde sorun olduğunu belirtir. Ntc sensörde arıza olabilir bunun yanı sıra kablolarında ya da bağlantılarında kopukluk söz konusu olabilir.

Vaillant ecotec F01 arıza kodu : ecotec kombinin petek tesisatına yolladığı dönüş suyunu ölçme görevinde olan ntc sensörün bağlantısında sorun var.

Vaillant ecotec F02/f91 arıza kodu : ecotec kombi ekranında bu uyarı kodları belirdiğinde boyler doldurma sensörü bağlantılarında problem olduğunu anlayabiliriz. Senyörlerde problem olabilir, kablolarda kopukluk olabilir ya da turbolu boyler kartında sorun meydana gelmiş olabilir.

Vaillant ecotec F03/f91 arıza kodu : boyler sensör bağlantılarında kopukluk olduğunu belirten hata kodudur. Kablolarda, senyörlerde ya da boyler kartta bağlantı hatası olabilir.

Vaillant ecotec F10 arıza kodu : ecotec kombide f10 hatası f00 hatası ile benzer anlamdadır. Kombinin peteklere giden suyu ölçme görevinde olan sensöründe kısa devre olduğunda bu uyarı kodu kombide belirir.

Vaillant ecotec F11 arıza kodu : ecotec kombinin petek tesisatına gönderdiği dönüş suyunu ölçen sensörde kısa devre olduğunda ve parçanın görevini yerine getirmediğinde kombi ekranında bu uyarı kodu belirir.

Vaillant ecotec F13 arıza kodu : ecotec kombide boyler sensörü arızalı olduğunda, kablo demetinde şase kontağı kısa devre yaptığında ya da bağlantı soketlerinde nem olduğunda bu uyarı kodu belirir.

Vaillant ecotec F13/f91 arıza kodu : ecotec kombi ekranında bu uyarı kodları belirir ise boylerin içindeki sıcaklığın değerini ölçme aynı zamanda elektronik karta aktarma görevinde olan boyler sensörünün bağlantıları kısa devre yapmış demektir.

Vaillant ecotec F20 arıza kodu : ecotec kombide f20 arızası belirdi ise petek gidiş suyu sıcaklığının aşırı olduğu anlamına gelmektedir. Limit sensörde sorun, toprak bağlantılarında problem ya da ateşleme kablosunda arıza söz konusu olabilir.

Vaillant ecotec F22/f23/f24 arıza kodu : ecotec kombide beliren bu üç hata kodunun açıklaması aynıdır. Bu durumda tüketici olarak kombi basıncına bakmanız gerekmektedir. Kombi basıncı düşük ise doldurma musluğu ile kombiye su basmalısınız. Kombi basıncı normal durumdayken ecotec kombi yine bu uyarı kodlarından birini veriyorsa bu durumda pompa devri düşüktür ya da senyörlerin birinde sorun vardır. Vaillant Kombi Arıza Kodları

Vaillant ecotec F25 arıza kodu : ecotec kombide beliren f25 arızası termo kompakt modül bağlantı yerlerinde kopma meydana geldiği ya da kısa devre söz konusu olduğu anlamına gelir.

Vaillant ecotec F27 arıza kodu : kombide oluşan alevin sahte olduğunu belirten hata kodudur. Kısacası kombiye gaz gelmiyordur ya da ateşleme işlemini başarıyla gerçekleştirmiyordur. Bu durumda iyonizasyon arızası ya da gaz ventili kaçırıyor diyebiliriz.

Vaillant ecotec F28 arıza kodu : kombinin ateşlemeyi başarı ile yapmadığınız ve alevin oluşmadığını belirten hata kodudur. Bu durumda tüketici olarak cihaza birkaç kez reset atmalısınız. Sorun düzelmiyor ise gaz valfinde problem olabilir.

Vaillant ecotec F29 arıza kodu : kombi çalışır vaziyetteyken alevin söndüğünü bildiren f29 arızası ecotec kombiye gelmekte olan gazın yeterli olmadığını ya da topraklama sorunu olduğu anlamına gelir. Bu durumda cihazdan verim almanız mümkün değildir.

Vaillant ecotec F32 arıza kodu : ecotec kombide hem atık gazı dışarıya gönderen hem de temiz olan havayı içeriye olan fan motorunun sıkıştığını ya da yanlış takıldığını belirten hata kodudur. Ecotec kombinin holl sensöründe, elektronik kartta ya da kablo demetinde sorun olabileceği anlamındadır.

Vaillant ecotec F49 arıza kodu : voltaj düşüklüğü olduğunda ecotec kombi ekranında beliren hata kodudur. Bu durumda elektrikçi çağırmalı elektriği kontrol ettirmelisiniz. Düşük olduğu durumlarda regülatör kullanmalısınız.

Vaillant ecotec F61/f62 arıza kodu : ecotec kombi ekranında her iki hata kodundan biri belirir ise kombiden verim alamazsınız. Çünkü bu durumda kombinin gaz valfinde ya da elektronik kartında sorun vardır.

Vaillant ecotec F63 arıza kodu : ecotec kombide mikro işlemci problemi olduğunu bildiren hata kodudur. Kısacası kombinin elektronik kart arızası verdiği anlamına gelir. Bu şekilde cihazın çalışmaz ve cihaza elektrik gelmez.

Vaillant ecotec F64/f72 arıza kodu : cihazın tesisat kaloriferinin hem gidiş hem de dönüş suyunu denetleme görevinde olan sensörlerinde ya da kombide bulunan tüm parçaların bağlı durumda olduğu elektronik kartta arıza olduğunu bildiren hata kodudur. Vaillant Kombi Arıza Kodları

Vaillant ecotec F65 arıza kodu : ısının elektronik sisteme gereğinden fazla geldiğini bildiren hata kodudur. Kısacası sistem dış etkenlerden ısınmıştır ve kartta sorun olabilir.

Vaillant ecotec F67 arıza kodu : ecotec kombide f67 arıza kodu var ise elektronik kartta sorun var demektir. Cihaz bu şekilde çalışmaz.

Vaillant ecotec F70 arıza kodu : ecotec kombiye müdahale edilip ekran kart ya da ana kart değişimi sonrasında bu hata kodu belirir ise servis ayarları yapılmamıştır. Servis ayarının yapılması gerekmektedir. Bu iki parçadan hiçbirinin değişimi yapılmadı yani cihaza müdahale olmadı ise elektronik kart arızalı diyebiliriz.

Vaillant ecotec F71 arıza kodu : ecotec kombinin kaloriferlerin içine gönderdiği suyun değerini ölçe görevinde olan sensör aynı değeri sürekli gösterdiğinde kombi ekranında bu uyarı kodu belirir. Değerler değişse bile sensör bu değişikliği algılamıyordur bu nedenle de sabit değerde kalıyordur. Bu durumda sensör arızalı diyebiliriz.

Vaillant ecotec F73/f74 arıza kodu : su basınç sensöründe bağlantı kopukluğu varsa, kısa devre sorunu ya da sensör arızası varsa kombi ekranında bu hata kodlarından biri yer alır.

Vaillant ecotec F75 arıza kodu : kombide bulunan pompa çalışır vaziyetteyken yeterli basınç oluşmuyorsa kısacası basınç sensöründe ya da pompada arıza var ise ecotec kombi bu hata kodunu verir. Bu durumda sistemin hava yaptığını da söyleyebiliriz.

Vaillant ecotec F76 arıza kodu : ecotec kombide ısı eşanjöründe aşırı ısınma sorunu olduğunu belirten hata kodudur. Eşanjör olması gerekenden fazla ısındığında, sigortası attığında ya da kablo bağlantılarında problem olduğunda kombi ekranında hemen bu uyarı kodu belirir.

Vaillant ecotec F77 arıza kodu : bu uyarı kodu ecotec kombide yoğuşma suyu pompa sorunu olarak bilinmektedir. Bu durumda yoğuşma suyu pompası arızalı olabilir ya da kablo bağlantısı yanlış yapılmış olabilir.

Vaillant ecotec F80/91 arıza kodu : actostar bağlantı giriş sensöründe kısa devre olduğunda ya da sorun oluştuğunda ecotec kombi ekranında bu arıza kodları yer alır. Bu durumun yanı sıra bağlantılarında ya da kablo demetinde sorun olduğunda da kombi bu uyarı kodlarını verebilir.

Vaillant ecotec F81 arıza kodu : ecotec kombide boyler sensörünün aynı zamanda doldurma sensörünün doğru takılmadığını yani maksimum doldurma süresinin aşıldığını bildiren hata kodudur. Bu durumda pompa arızalı olabilir ya da sistem hava yapmış olabilir. Vaillant Kombi Arıza Kodları

Vaillant ecotec F90 arıza kodu : ecotec kombinin arka kısmına bağlı durumda olan actostor modülünde bulunan sensörlerle modülün bağlantısının kesildiğini bildiren hata kodudur.

Vaillant ecotec F91 arıza kodu : ecotec kombinin arka kısmında bulunan actostor modülünde yer alan sensörlerde sorun meydana geldiğinde bu uyarı kodu belirir. Sensörlerin genel kontrolü yapılır ve arızalı durumda olan sensörün değişimi ile sorun çözümlenir.

Vaillant Kombi Arıza Kodları

Vaillant ecovit kombi arıza kodları

Vaillant ecovit f00 arıza kodu : cihazın tesisata gönderdiği suyun ölçülmesin de kullanılan sensörün hasarlı olduğunu belirten koddur. Değişimi gerekir.

Vaillant ecovit f10 arıza kodu : kombinin peteklere yolladığı suyu ölçen bir sensör mevcuttur. Eğer ekran da f10 arıza kodu belirir ise bu sensörün arızalı olduğunu anlayabiliriz.

Vaillant ecovit f13 arıza kodu : boyler sensörünün kablo demetinin bağlantılarının koptuğunu, kısa devre yaptığını veya sensör de arıza meydana geldiğini gösteren koddur.

Vaillant ecovit f20 arıza kodu : atık gaz ısısının maksimum düzeyde olduğunu belirten hata kodudur. Dönüş yahut gidiş sensöründe, ateşleme soketinde veya ateşleme kablosun da sorun olabilir.

Vaillant ecovit f27 arıza kodu : gaz armatürü kapalı fakat iyonlar alev algılıyor. İyonizasyon elektrotunda arıza olabilir veya gaz ventilleri kaçırıyor olabilir.

Vaillant ecovit f28 arıza kodu : cihazın ateşleme yapmadığını belirleyen arıza kodudur. F28 arıza kodu gösterge de meydana gelirse kombi ateşleme yapmaya çalışıyor fakat alev almadığı için görevini yerine getiremiyor. Kombiye gaz girişi mevcut mu yani gaz vanaları dik(açık) konumda mı bakınız. Eğer açık ise kombiye birkaç kez reset atınız. Resetten sonra cihaz da herhangi bir düzelme söz konusu olmazsa ateşleme elektrotunda, ateşleme trafosunda, iyonda veya gaz gurubunun da arıza olabilir.

Vaillant ecovit f29 arıza kodu : kombi ateşleme yapıp devreye girdikten sonra alev kesiliyor ve kombi çalışır durumdan çıkıyor. Bu şekilde kombiden verim alınamaz. Kombiye gaz girişin de sorun yaşanıyor yahut gaz re sirkülasyonu sorunu oluşmuş olabilir.

Vaillant ecovit f32 arıza kodu : kombiler de atık gazı dışarı atıp yanma için gereken temiz havayı iç ortama alan fan motoru mevcuttur. Eğer kombi de f32 arıza kodu mevcut ise fan motoru sıkışma yapmış, kablo demeti arızalanmış, elektronik kart veya holl sensör de sorun yaşanabileceğini göstermektedir. Vaillant Kombi Arıza Kodları

Vaillant ecovit f37 arıza kodu : kombinin parçalarından biri olan fan motorunun devir sayısında sapma yaşandığını belirten koddur. Kombinin su seviyesi düşmüş olabilir. 1,5 bar da olması gerekir. Kontrol ediniz. Düşükse su seviyesini tamamlayınız. Eğer normal ise basınç sensöründe kısa devre yahut sensör takılı olmayabilir.

Vaillant ecovit f42/f43 arıza kodu : kombinin kablo demetin de kopukluk oluştuğunu veya kısa devre meydana getirdiğini belirleyen koddur.

Vaillant ecovit f60/f63/f64/f65/f67 arıza kodu : bu kodlarından herhangi bir tanesi gösterge de belirdiği zaman ana kartın hasar gördüğünü anlayabiliriz. Bu vaziyette cihaz çalışmaz.

Vaillant Kombi Arıza Kodları

Vaillant plus kombi arıza kodları

Vaillant plus F 22 : cihaz su basıncı düşük veya pompa arızalıdır. Su basıncını kontrol edin.

Vaillant plus F 28 : kombinize gelen gaz vanaları kapalı olabilir, şebeke voltajınız 220 voltan düşük olabilir veya cihazınızın içerisinde gaz valfi arızalı olabilir.

Vaillant plus F 29 : kombinizin bacası çıkmış olabilir.

Vaillant Kombi Arıza Kodları

Vaillant ledli kombi arıza kodları

Vaillant ledli 1. Işık: kombinin yanındaki sigorta açıksa ve kombinizin 0/1 konumlu anahtarı 1 konumunda ise bu ışığın sürekli yanması gerekir. Yanmıyor ise elektrik girişinde veya kombinizin elektronik kartında arıza var demektir.

Vaillant ledli 2. Işık: sıcak su musluğunu açtığınız zaman yanması gerekir.yanmıyor ise kombiniz sıcak su musluğunun açıldığını algılamıyor demektir.

Vaillant ledli 3. Işık: kombi üzerinden kalorifer ayarını açtığınızda yanması gerekir. Yanmıyor ise kalorifer ayar düğmesi kırılmıştır veya elektronik kart arıza yapmıştır.

Vaillant ledli 4. Işık: kombi fanının normal olarak çalıştığını gösterir ve her zaman yanmaz.sadece kombinin içerisinde alev oluştuğu zaman yanar.bu ışık yanıp sönüyorsa fanda bir arıza vardır.

Vaillant ledli 5. Işık: kombinizin gaz yollarını açtığını ve cihazınızın ateşleme işlemini normal olarak gerçekleştirdiğini gösterir.yanıp sönmesi ise kombinizin su basıncının düşük olduğunu veya pompa ile ilgili bir sıkıntı olduğunu gösteri.

Vaillant ledli 6. Işık: kombinizin içerisinde alevin oluştuğunu gösterir. Yanıp sönerek sinyal vermesi ise ısı sensöründe arıza anlamına gelir. Vaillant Kombi Arıza Kodları

Vaillant ledli 7. Işık: bu ışık diğerlerinden farklı olarak kırmızı yanar. Yanması demek kombinize gaz gelmiyor veya elektrik voltajı düşük geliyor demektir.

Vaillant ledli F 22 : gerekli olan sistem basıncının altına düşülmesinde ekrandaki gösterge yanıp sönmeye başlayacaktır.basınç daha fazla düşerse cihaz arızaya geçer ve ekranda “f.22¨ arıza kodu gösterilir.

Vaillant ledli F28 f29 : brülörde üç ateşleme denemesinin ardından alev oluşmadıysa cihaz işletime geçmez ve arıza gösterir.

Share This:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir